Mecabit | FET Recursos

ADMINISTRACIÓ WEB + XARXES SOCIALS + PROMOCIÓ

Aquest centre de formació va contactar amb Web&Socials per a contractar serveis de gestió de les xarxes socials i actualització periòdica de la web.

ADMINISTRACIÓ WEB
Desde Web&Socials es va recuperar el control de la base de dades i hem reestructurat la pàgina treballant sobre el mateix disseny que ja hi havia.
Mantenim organitzada i actualitzada l’oferta formativa del centre, així com hem implementat millores en les vies de contacte a través de la web amb formularis de sol·licitud d’informació/reserva de plaça per a cada curs.
S’han incorporat noves vies de contacte com l’enllaç directe a l’atenció per Whatsapp.
Hem creat una taula amb la que, d’una ullada, es pot obtenir la informació més rellevant sobre cada curs per així disminuir el nombre de clics per a accedir a informació determinant a l’hora de decidir apuntar-se.

XARXES SOCIALS + PROMOCIÓ
Hem el·laborat campanyes per a publicitar la oferta formativa dissenyant cartelleria vistosa, personalitzada i adeqüada per a reclam del públic objectiu.
Ens encarreguem de compartir-ho a les xarxes socials de l’empresa i de fer-ne difusió per a arribar al màxim d’interessats.

A DESTACAR:
Administració i actualització de la web
Millores en el disseny existent
Optimització SEO
Gestió de xarxes socials
Promoció i disseny

Actualment s’està treballant en una proposta de disseny més actualitzada i en concordancia amb l’estil de l’empresa.